previous arrow
next arrow
Slider

ABIS SP300

Abis i Tisa imaju novi update SP300 u kome je izvršeno niz sitnih ispravki i dodate nove opcije.

Sređen je rad sa paketima artikala.

Dodato upozorenje o isteku privremene licence.

Dodata je opcija da se štampa obavezno među račun, čak i prilikom direktnog zatvaranja računa.