previous arrow
next arrow
Slider

Novosti

Novi fiskalni printeri

Dodata je podrška za fiskalni štampači u svim programima.

fp600belismall

IntRaster (FP-600)

Galeb GP 550small

Galeb (GP-550)

Nova verzija SP279

Na zahtev korisnika dodate su i nove opcije u Abisu i Tisi.
1. Dodate nove opcije u XML fajlu od koga se pravi račun
2. POS za Crnu Goru sa specijanim među računima i pratećim izveštajima
3. Uređivanje nefiskalnih isečaka (Hedera i futera)
4. Varjabilni tipovi izgleda dokumenata prema partnerima ili magacinima
5. Mogućnost izvršavanja različitih PASQL modula prema načinima plaćanja
6. Izvršavanje različitih PASQL prema akcijama u ABIS POSU
7. POS kuhinjski monitor
8. Sitnije ispravke i dodaci kod podešavanja

Potkategorije

NOVOSTI U ABIS SOFTU

Strana 3 od 3