previous arrow
next arrow
Slider

Novosti

Novi modul podešavanje brojača-Counters

counters

Postavljen je novi modul za preuzimanje koji vrši resetovanje svih brojača u programskom paketu ABIS.

Uvozi se u programski paket ABIS preko servis-admin-uvoz-uvoz paketa.

Sada možete bez asistencije servisera da vratite sve brojače na početne samostalno i nastavite rad u istoj bazi podataka.

Preuzimanje

ABIS SP289

Urađena je veća integracija programa ABIS i Guestbook. Sada možete skenirati potpise i slike gostiju i izvršiti proveru kada se završava račun na sobu.

Sada se u računu na sobu u ABIS-u snima i dodatno svojstvo sobe 55. Na osnovu koga se izvršava izveštaj restorana ili prodavnice po sobama.

Novi fiskalni printeri

Dodata je podrška za fiskalni štampači u svim programima.

fp600belismall

IntRaster (FP-600)

Galeb GP 550small

Galeb (GP-550)

Nova verzija SP279

Na zahtev korisnika dodate su i nove opcije u Abisu i Tisi.
1. Dodate nove opcije u XML fajlu od koga se pravi račun
2. POS za Crnu Goru sa specijanim među računima i pratećim izveštajima
3. Uređivanje nefiskalnih isečaka (Hedera i futera)
4. Varjabilni tipovi izgleda dokumenata prema partnerima ili magacinima
5. Mogućnost izvršavanja različitih PASQL modula prema načinima plaćanja
6. Izvršavanje različitih PASQL prema akcijama u ABIS POSU
7. POS kuhinjski monitor
8. Sitnije ispravke i dodaci kod podešavanja

Potkategorije

NOVOSTI U ABIS SOFTU

Strana 2 od 2