previous arrow
next arrow
Slider

Novosti

ABIS SP300

Abis i Tisa imaju novi update SP300 u kome je izvršeno niz sitnih ispravki i dodate nove opcije.

Sređen je rad sa paketima artikala.

Dodato upozorenje o isteku privremene licence.

Dodata je opcija da se štampa obavezno među račun, čak i prilikom direktnog zatvaranja računa. 

 

AKCIJA Brze tastature

OT 201asmall        12000 din. + PDV

BRZA TASTATURA za povezivanje na fiskalnu kasu ili PC.

Idealna za artikle koji nemaju barkod. Pekarski proizvodi, poslastice, voće itd.

 

Novi modul podešavanje brojača-Counters

counters

Postavljen je novi modul za preuzimanje koji vrši resetovanje svih brojača u programskom paketu ABIS.

Uvozi se u programski paket ABIS preko servis-admin-uvoz-uvoz paketa.

Sada možete bez asistencije servisera da vratite sve brojače na početne samostalno i nastavite rad u istoj bazi podataka.

Preuzimanje

ABIS SP289

Urađena je veća integracija programa ABIS i Guestbook. Sada možete skenirati potpise i slike gostiju i izvršiti proveru kada se završava račun na sobu.

Sada se u računu na sobu u ABIS-u snima i dodatno svojstvo sobe 55. Na osnovu koga se izvršava izveštaj restorana ili prodavnice po sobama.

Novi fiskalni printeri

Dodata je podrška za fiskalni štampači u svim programima.

fp600belismall

IntRaster (FP-600)

Galeb GP 550small

Galeb (GP-550)

Potkategorije

NOVOSTI U ABIS SOFTU