previous arrow
next arrow
Slider

Izveštaj:MinQuantity

Da bi preuzeli izveštaj kliknuti link ispod


Kratko uputstvo kako koristiti izveštaj

Da bi videli kako izveštaj funkcioniše moramo prvo da podesimo par parametara u našim artiklima.
Nakon što udjete u ABIS kliknuti na 'Arikli'(videti sliku ispod)

Nakon toga ce vam izaći prozor sa vašim artiklima,desnim tasterom pritisnuti na artikl i pritisnuti opciju 'Standardna Svojstva'(videti sliku ispod)

Nakon toga će vam izaći novi prozor da bi podesili artikl kliknuti na 'Magacin' sa desne strane prozora,u odgovarajuća polja upisati minimalnu i maksimalnu količinu.
Štiklirati 'Za sve magacine',ako želite da se promena desi za sve magacine(videti sliku ispod)

Da bi videli izvod u akciji moramo ga doći do izvoda i izabrati odgovarajući.
Kliknuti na dugme 'Info-ostalo'(videti sliku ispod).

Izlazi nam movi prozor gde moramo pronaći željeni izveštaj(klikom na početno slovo naziva izveštaja na tastaturi nam ubrzava posao),i klikom na dugme 'Prikaži'

nam se u donjem delu prozora pikazuje sledeće