previous arrow
next arrow
Slider

WebReporter karakteristike

Abis Web Reporter je paket koji vam omogućava pristup podacima sa daljine,ili preko mobilnog telefona ili računara.

Web Reporter Funkcionalnosti:

-Mogućnost dodeljivanja različitog nivoa pristupa

-Provera trenutno otvorenih stolova u ugustiteljskom objektu
WebR3

-Detaljniji prikaz stanja samo jednog stola
WebR4

-Izveštaj prodaje za određeni period sa filtracijom
WebR7-Izgled takvog izveštaja,sa mogućnošću izvoza
WebR81

-Provera trenutnog stanja svih magacina
WebR9-Izgled takvog izveštaja
WebR10

-Pregled storniranih artikala sa filtracijom
WebR11-Izgled takvog izveštaja
WebR121

-Odlčna alatka za knjigovođe