previous arrow
next arrow
Slider

Višekorisničko okruženje

Rad sa više operatera sa različitim pravima

 

   Za razliku od mnogih programa na tržištu naš programski paket je zaista višekorisnički. Omogućava vam da izvršite podešavanja za prava pristupa Magacinima, Partnerima, Artiklima i drugim objektima u programu. Pored ovoga omogućava da ulaskom u ABIS odredite menije koje može da vidi korisnik. Tako da na osnovu korisnika možete imati potpuno drugačiji izgled menija i videti samo Magacine, Partnere i Artikle koji su dozvoljeni.

Pored dozvola na rad sa gore pomenutim objektima imamo i dozvolu na rad za operacije nad njima. Tako da je moguće podesiti ko sme šta da radi u progamu. Na. Primer. Kreiranje faktura, brisanje otpremnica itd.

U POS programu radi toga što u jednom startovanju može da se loguje više korisnika, ne mogu se ukidati meniji ili tasteri ali se mogu dati prava na njihovo korišćenje. Prava korisnika su od 0 do 99.