previous arrow
next arrow
Slider

Procentualna promena cena

U mogućnosti ste da izvršite automatsku procenutalnu promenu cena za svaki cenovnik.
pricelist6

Zaokruživanje se podešava prema potrebama.

Takođe procenutalna promena cena se vrši sa popustima prema klijentima i može se podesiti različito za svaku grupu artikla.

pricelist8

ABIS Vam omogućava da te popuste definišete po magacinu, tipu, da odredite koji je maksimalan popust i po količini prodatih artikala.
Na primer možete odrediti da odabrani klijent samo u Restoranu1 na Paste ako ih naruči 3 ili više ima popust od -20%.