previous arrow
next arrow
Slider

Više varijanti normativa

Ova opcija omogućava da aktivirate više varijanti normativa. To ne podrazumeva da možete da ih koristite u isto vreme.
Nego da možete odabrati trenutno aktivni normativ. Sasvim druga opcija omogućava zamenu u normativima artikala, kako ručnu sa odabirom u toku prodaje tako i automatsku kod nedostatka neke sirovine.

Morate aktivirati ovu opciju u registrima i dobićete mogućnost da odaberete normativ koji radi.

 recepy

U registrima možete i prebaciti sve normative na neki broj. Tako da se resetuju na željenu varijantu.

Ova opcija je korisna kuvarima i menadžerima da mogu da esperimentišu sa normativima ne ugrožavajući trenutni normativ i proizvodnju.
A na osnovu cene sirovina mogu formirati željeni artikal i njegovu prodajnu cenu.