Izaberite vaš jezik

Programski paket A+BIS predstavlja najsavremeniji alat za poslovanje u hotelima.

Sastoji se od:

- osnovnog menadžerskog programa za upravljanje sobama, sa rezervacijama i naplatom.

- osnovnog menadžerskog programa +ABIS za podešavanje restoranskog poslovanja i kontrolu zaliha,

- prodajnog programa A+BIS POS (kasa+) za prodaju u restoranu ili prodavnici

- programa za automatsko izvršavanje zadataka Menadžer zadataka

- programa za izveštaje preko interneta

- programa grafikona i obaveštavanja

- programa za prebacivanje podataka na drugi server

- program za elektronski popis

 

Veoma veliki broj modula pokrivaju svaki segment poslovanja.