Izaberite vaš jezik

Programski paket A+BIS predstavlja najsavremeniji alat za poslovanje u restoranima i kafićima.

Sastoji se od:

- osnovnog menadžerskog programa A+BIS,

- prodajnog programa A+BIS POS (kasa+)

- programa za automatsko izvršavanje zadataka Menadžer zadataka

- programa za izveštaje preko interneta

- programa grafikona i obaveštavanja

- programa za prebacivanje podataka na drugi server

 

Veoma veliki broj modula pokrivaju svaki segment poslovanja.